Forældresamarbejde 

&

Bestyrelsen

Forældre samarbejde


Et godt samarbejde mellem jer forældre og os som vuggestue er en af de vigtigste faktorer for, at Jeres barn oplever sin tid her i vuggestuen som positiv og tryg.

Hver især har vi en unik viden om, hvordan jeres barn trives, udvikler sig og lærer, som det gavner barnet, at vi deler med hinanden - både når barnet bliver kørt ind i vuggestuen, men også løbende gennem barnets tid her i vuggestuen. Det handler om at vi sammen skal være nysgerrige på, hvad der er vigtigt for barnet, en nysgerrighed, som vi alle kan tage udgangspunkt i, når vi fx arbejder med at understøtte barnets læring. Det kan også handle om at vi taler sammen omkring eventuelle udfordringer, som barnet har i hjemmet eller i vuggestuen, som det er vigtigt, vi tager os af i fællesskab. Når vi deler vores viden med hinanden, er det med til at give jeres barn en sammenhængende hverdag.

Forældre er forskellige. Forældresamarbejdet skal derfor så vidt muligt differentieres og baseres på den enkelte families behov.

Bestyrelsen


Som privat institution har Vuggestuen Mariehøj en bestyrelse med arbejdsgiverkompetence, samt ansvaret for institutionens overordnede ledelse og drift.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Disse er valgt blandt forældrene i institutionen. Derudover deltager vuggestuens leder, souschef og en udvalgt repræsentant for personalet. Bestyrelsens medlemmer er underlagt tavshedspligt.

 

Valg til bestyrelsen sker på forældremødet i efteråret. Man vælges for en periode af 2 år, dog ikke suppleanter, der vælges for 1 år.


Bestyrelsen arbejder på det generelle og overordnede plan. Dens opgaver er at holde sig orienteret om den daglige ledelse og drift, der varetages af lederen. Bestyrelsen er med til at forvalte beløb inden for rammestyringen. 

Forventninger til forældre i Mariehøj 


Som forælder til børn i Mariehøj, har vi en forhåbning om at i så vidt muIigt, deltager i 1-2 årlige arbejdsdage, som ligger i henholdsvis foråret og efteråret. 

Samtidig har vi et ønske om, at i hver især byder ind med mulig hjælp, i den udstrækning i måtte kunne, på eventuelle forespørgsler fra bestyrelsen, det pædagogiske personale, eller ledelsen. 

Dette gør vi, for at vi sammen, kan hjælpe til at holde vores fælles vuggestue i god stand, så længe som muligt - til glæde og gavn for alle.  


Åben legeplads for børn og forældre i Mariehøj


Kom til åben legeplads i Mariehøj! 
Når man har børn i Mariehøj, har man mulighed for at komme til åben legeplads ca. 2 gange om året. Her har man, sammen med andre børn og forældre, mulighed for at benytte legepladsen. (bestyrelsen melder datoer ud via Famly) 
Én forælder fra bestyrelsen vil være udstyret med en nøgle til legepladsen og til huset, således at puslefaciliteter også kan benyttes - Der vil typisk være adgang til legepladsen fra kl. 10.00 - 13.00. 

Til åben legeplads vll der også være mulighed for at give en hånd med i forhold til vedligeholdelse af vores legeplads - bestyrelsen vil være informeret omkring opgaver, som man kan hjælpe med at udføre.   
Vel mødt
Mvh. bestyrelsen.Bestyrelsen

Ved henvendelse til bestyrelsen kan følgende mail benyttes: bestyrelsen@vuggestuen-mariehoej.dk